Urban Ant City

Urban Ant City
June 20, 2015 OMI

The spatial installation ‘Urban Ant City’ by Studio 1:1, is a living city map of Rotterdam. Hundreds of Spanish ants find their way through the functionally planned city, designed by architects and urban planners. In the existing street plan, the ants create organic alternative routes, gradually developing a new Rotterdam. STUDIO 1:1 is a young Rotterdam based design company that focuses on research and design in the public space.

05_OMI 2015_©Ossip
De ruimtelijke installatie van Studio 1:1, Urban Ant City, is een levende stadsplattegrond van Rotterdam. Honderden Spaanse mieren zoeken hun weg door de functioneel geplande stad van architecten en stedenbouwers. In het bestaande stratenplan ontstaan organisch alternatieve routes. Langzaamaan ontwikkelt zich een nieuw Rotterdam. STUDIO 1:1 is een jong Rotterdams ontwerpburo dat zich richt op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte.

11536144_917493641622427_853159798056427094_n