Homepage02

THE EINDHOVEN SCHOOL

a crucial, yet forgotten,

moment in dutch

architecture history…

 

February 20 - March 18

‘The Eindhoven School: a forgotten avant-garde’ is the result of a long-term research project by the Curatorial Research Collective. Throughout the 1980s, a group of architects educated at Eindhoven University of Technology (TU/e) came to be known as the ‘Eindhoven School’. This forefront of Dutch architecture, with diverse architects like Wim van den Bergh, Jo Coenen, Sjoerd Soeters, Bert Staal and Gert-Jan Willemse, had a shared interest in history and theory. This exhibition revisits the architecture and analyzes the intellectual framework, together with a symposium, lecture evening and film screening, providing a rich insight into this forgotten avant-garde.

‘The Eindhoven School: a forgotten avant-garde’ is het resultaat van een langlopend onderzoeksproject van het Curatorial Research Collective. In de jaren tachtig genoot een groep architecten, opgeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), bekendheid onder de noemer ‘Eindhovense School’. Deze voorhoede van de Nederlandse architectuur, met uiteenlopende architecten als Wim van den Bergh, Jo Coenen, Bert Staal, Rudy Uytenhaak en Gert-Jan Willemse, deelde een interesse voor theorie en geschiedenis. De tentoonstelling herziet deze architectuur en analyseert het intellectuele raamwerk; samen met een lezingavond, symposium en filmvertoning wordt een veelzijdig beeld gegeven van deze vergeten avant-garde.

Event Program

Opening | The Eindhoven School: A Forgotten Avant-Garde

Friday 23 February | 20:00 – 22:00 | @OMI

Festive opening of the exhibition, with Chris van Langen, director of the Rotterdam Academy of Architecture, who will talk about his time at TU/e in the 1980s and reflect on architecture education then and now. Furthermore, architect Jos van Eldonk will talk about the Eindhoven School as a group of diverse people and ideas.

Feestelijke opening van de tentoonstelling met Chris van Langen, directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, die spreekt over zijn tijd op de TU/e in de jaren tachtig en reflecteert op het onderwijs van toen en nu. Architect Jos van Eldonk (Common Affairs) gaat vervolgens in op de Eindhovense School als een groep met uiteenlopende personen en ideeën.

Symposium: Whatever happened to history and theory in Dutch Architecture Culture?

Thursday March 8 | 17:00 – 22:00 | @Het Nieuwe Instituut

On the occasion of the exhibition The Eindhoven School: a forgotten avant-garde being presented at OMI Rotterdam, the symposium “Whatever Happened to History and Theory in Dutch Architecture?” will discuss the current role, position, and state of architecture history and theory in Dutch architecture culture. Through the contribution of a new generation of architecture practitioners, critics, and historians, this symposium will identify critical issues and question the underlying structures that shape (and have shaped) architecture history and theory in the Netherlands. The symposium will be concluded with a keynote lecture by Bart Loostma.

Symposium over de huidige rol, positie en staat van architectuurgeschiedenis en –theorie in de Nederlandse architectuurcultuur, met bijdragen van een nieuwe generatie architecten, architectuurcritici en –historici. Het symposium wil kritieke problemen identificeren, alsook de onderliggende structuren ondervragen die architectuurgeschiedenis en –theorie in Nederland vormen en hebben gevormd. Het symposium wordt afgesloten met een keynote-lezing van architectuurcriticus Bart Lootsma.
Free, register via tickets

Film Screening O.M.A. Rem Koolhaas

Wednesday March 14 | 20:00 – 22:00 | @OMI

Filmmaker Jef Cornelis and theoretician Geert Bekaert frequently worked together on films about architecture, for the Flemish broadcaster BRT. This film about the early years of OMA, the Office for Metropolitan Architecture, shows Rem Koolhaas, who elaborates on a number of projects.

Filmmaker Jef Cornelis en theoreticus Geert Bekaert werkten voor de Vlaamse omroep BRT regelmatig samen aan films over architectuur. Deze film over de beginjaren van OMA, het Office for Metropolitan Architecture, toont Rem Koolhaas die zijn uiteenlopende projecten toelicht.

O.M.A. Rem Koolhaas, 1985, Jef Cornelis, 76 min.
Tickets (incl. a drink): Normal € 5,- | Student € 3,50

News

  • May312019

    West Side Stories #1

    30 May 2019 A great start of West Side Stories took place yesterday at the POST Podium at the Coolsingel.…

    Read more

Rotterdam’s architecture is placed in a new perspective with special itineraries, photos, postcards, maps and more.

Visit us at Schiekade 205, Rotterdam