new home 1

Coming Soon

out of order | Gyz La Rivière

3 feb. – 12  maart 2022

GEHEUGENSTAD | Bart Isings

30 dec. 2021 t/m 3 jan. 2022

 

Geheugenstad is een doorlopend project van kunstenaar/architect Bart Isings. Het is een subjectieve verbeelding van herinneringen en de tijdelijkheid van dingen. “De voorstellingen zijn gebaseerd op vroege herinneringen aan de stad waarin ik ben opgegroeid, vermengd met nieuwe indrukken, in de loop van de tijd verzameld.” In Geheugenstad verbeeldt hij intuïtief de plaatsen zoals die in zijn gedachten en dromen bestaan. Bij het steeds opnieuw interpreteren van zijn verzameling beelden ontstaat een eindeloze reeks tekeningen, schilderijen en collages.

City of Memories is an ongoing project by artist/architect Bart Isings. It is a subjective representation of memories and the temporality of things. “The scenes are based on early memories of the city I grew up in, mixed with new impressions, collected over time.” Isings intuitively imagines the places as they exist in his thoughts and dreams. Interpreting his collection of images over and over again, an endless series of drawings, paintings and collages originate.

*OMI is gesloten, Geheugenstad is tijdelijk te ervaren vanaf de straat.| OMI is closed, City of Memories can be experienced temporarily from the street.

met dank aan Ossip van Duivenbode

Past Events

SONIC | Architecture Album Artwork

Reprise van de succesvolle expositie met ruim 400 platenhoezen waarin steden en gebouwen de hoofdrol spelen. In de Doelen Studio met nieuwe aanwinsten, in een nieuwe samenstelling en met een leuk activiteitenprogramma, zoals de Luisterbar en Sonic Archi Talk.
Now you can visit the exhibition in de Doelen Studio; a collection of more than 400 album covers on which buildings and cities play a prominent role. In a new setting, with nice additions! 

De Doelen Studio, Schouwburgplein 50, Rotterdam. Voor meer informatie zie hier.

CITY FRAGMENTS | Loes van Duijvendijk

1 okt – 28 nov 2021

 

 

Rotterdam staat bekend als de stad van de architectuuriconen. Fotograaf Loes van Duijvendijk laat deze in haar werk slechts een enkele keer op de achtergrond verschijnen. Ze gaat juist op zoek naar bijzondere details in het alledaagse stads- en straatbeeld. Kleurrijke gevelpatronen en contrastrijke afscheidingen maken deel uit van het project City Fragments. Tijdens haar stadswandelingen laat ze zich leiden door intuïtie en nieuwsgierigheid, op zoek naar composities waar licht en schaduw, textuur en geometrie samenkomen. Bij OMI presenteert Van Duijvendijk haar foto’s in een ruimtelijke installatie van architect Rolf van der Leeuw. In de expositie bij OMI dwaal je door de ruimte, met steeds wisselende perspectieven op haar werk en op de stad.

Rotterdam is known as a city of architectural icons. But these appear only occasionally in the background of the work of photographer Loes van Duijvendijk. She looks instead for striking details of daily life on the city streets. Colourful facade patterns and high-contrast walls form part of the project City Fragments. During her city walks she follows her intuition and curiosity, searching for compositions where light and shadow, texture and geometry come together. At OMI, Van Duijvendijk is presenting her photographs in a spatial installation by architect Rolf van der Leeuw. The exhibition invites visitors to roam through the space, with constantly changing perspectives on her work and on the city.

SONIC | Architecture Album Artwork

22 juli – 19 september 2021

De moderne stad wordt regelmatig bezongen door artiesten. Ook voor hoesontwerpers is de stadsjungle een grote inspiratiebron. Air, The Jam, Led Zeppelin, Nas, Pink Floyd, The Streets, Wilco en Yes hebben iconische hoesontwerpen waarin steden en gebouwen een prominente rol spelen. In de tentoonstelling zijn deze te zien, naast vele verrassende ontdekkingen: van Arctic Monkeys tot Joop Walvis, van Abracadabra tot Youth Avoiders.
Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt het boek ‘SONIC Architecture’ van Paul Groenendijk, met een uitgebreid overzicht van de mooiste, vreemdste en meest bijzondere architectuurhoezen.

Musicians often praise the modern city. And for cover designers too, the urban jungle has always been one vast well of inspiration. Air, The Jam, Led Zeppelin, Nas, Pink Floyd, The Streets, Wilco and Yes have released iconic covers on which cities and buildings play a prominent role. All are on display in the exhibition alongside a host of surprising discoveries, from Arctic Monkeys to Joop Walvis, from Abracadabra to Youth Avoiders.
The exhibition at OMI will also include the presentation of the book ‘SONIC Architecture’ by Paul Groenendijk. The book offers an extensive overview of the finest, strangest and most remarkable architecture covers.

HIBERNATION | Sander van Wettum

11 juni – 11 juli 2021

11 juni t/m 11 juli 2021

Hibernation is een ontdekkingstocht langs Zuid-Europese badplaatsen, gefotografeerd tijdens het laagseizoen.
Bij OMI neemt fotograaf Sander van Wettum je mee naar populaire vakantiebestemmingen aan de Middellandse zee. Hij laat ze zien op momenten dat er geen toeristen zijn. Je maakt een fascinerende reis langs desolate landschappen en fantasierijke gebouwen. De fotoserie gaat over dromen en verlangens, maar ook over de gevolgen van het massatoerisme op de natuur en het landschap. De kustplaatsen bieden een surreëel beeld als de hoofdrolspelers niet aanwezig zijn. In een tijd van een wereldwijde pandemie is ‘Hibernation’ actueler dan ooit. Tijdens de tentoonstelling wordt bij OMI het gelijknamige fotoboek gepresenteerd.

Hibernation is an exploration of South European seaside resorts, photographed during the off-season.
At OMI, photographer Sander van Wettum takes you to popular holiday destinations on the Mediterranean. He shows these places when there are no tourists, in a fascinating journey along desolate landscapes and imaginative buildings. The photo series is about dreams and desires, but also about the impact of mass tourism on nature and the landscape. The coastal towns offer a surreal image when the protagonists are not present. At a time of a global pandemic, ‘Hibernation’ is more relevant than ever. His book of the same name will be presented at OMI during the exhibition.

ROTTERDAM EN MEI

Mei architects and planners is een internationaal opererend en prijswinnend architectenbureau. De spectaculaire Fenix I op Katendrecht won tal van prijzen, waaronder de Rotterdam Architectuurprijs 2019 – vakjury én publiek – en de ICONIC Award 2020 voor innovatieve architectuur. Bij OMI presenteert Mei hun Rotterdamse projecten met maquettes, tekeningen en foto’s. In de expositie is er aandacht voor hun werk en werkwijze, een bijzondere combinatie van renovatie, herbestemming en vernieuwing. Of het nu gaat om de transformatie van de vooroorlogse Fenixloods of pakhuis Jobsveem, het in ere herstellen van De Lijnbaan of de nieuwbouw op de historische locatie van de Schiecentrale; Mei geeft telkens een eigenzinnige invulling aan de verschillende tijdslagen in de stad.

Mei architects and planners is an internationally operating and award-winning architectural firm. At OMI, Mei presents their Rotterdam projects through models, drawings and photos. The exhibition showcases their work and methods, a special combination of renovation, conversion and renewal. Whether it is about the transformation of the pre-war Fenix warehouse or Jobsveem, restoration of De Lijnbaan or the new buildings at the historic location of the Schiecentrale; Mei knows how to give a unique interpretation to different periods of the city.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met de medewerking van Freebird Aluminium.

OMI presenteert van 21 november t/m 22 december de manifestatie West Side Stories. Met een tentoonstelling, stadsroutes, lezingen en filmavonden wordt de roemruchte stadsvernieuwing in het Oude Westen van Rotterdam belicht en tonen ontwerpers, kunstenaars en fotografen een nieuwe kijk op de wijk.

De tentoonstelling geeft een beeld van de buurtprotesten met de posters, buurtkranten, strips en pamfletten van de Aktiegroep Oude Westen. In luisterfragmenten hoor je de verhalen van architecten, filmbeelden tonen de wijk van vroeger en interieurfoto’s laten de wijk anno 2019 zien. Je ziet op kaarten en plattegronden hoe er meer ruimte is gekomen in de wijk en geëxperimenteerd is met woonvormen. ArchitectuurMaken, Bart Isings, Charlie Koolhaas en Studio Verter brengen het Oude Westen van nu in kaart op basis van verkenningen door de wijk. In de essays van architecten en critici – Tim Verlaan, Lidwine Spoormans, Florian Urban, Endry van Velzen – wordt een eigentijdse herwaardering aan deze periode gegeven.

De tentoonstelling is van 21 november t/m 22 december, donderdag t/m zondag van 13:00 tot 18:00 uur te zien bij OMI aan de Schietbaanstraat 21, buiten op het Rijnhoutplein en in het Hobokenpand aan het plein. De Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1) presenteert deze periode persoonlijke portretten en verhalen van bewoners uit de wijk, van ma. t/m vr. 9:00 tot 17:00 uur.

OMI organiseert in het kader van West Side Stories een reeks lezingen, debatten en filmvertoningen die plaatsvinden in Leeszaal West. De eerste in de serie is de boekpresentatie van ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ tijdens de opening van de tentoonstelling. In het nieuwe boek van nai010 uitgevers beschrijft Ben Maandag de ontwikkelingen in vijf stadsvernieuwingswijken en laat de betekenis ervan zien voor het tegenwoordige Rotterdam. 

From 21 November to 22 December, OMI is organizing an event series entitled West Side Stories. Illuminating the celebrated urban renewal of the Oude Westen district in Rotterdam, the series features an exhibition, guided tours, lectures and film screenings, and invites designers, artists and photographers to present their view of the district.

The exhibition showcases the neighbourhood protests with posters, local papers, cartoons and pamphlets from the Oude Westen Action Group. Audio material lets you hear the stories of architects, film footage shows what the neighbourhood looked like in the past, and interior photos introduce current residents. Maps and plans reveal how designers created more space in the neighbourhood and experimented with forms of housing. ArchitectuurMaken, Bart Isings, Charlie Koolhaas and Studio Verter have explored and mapped the Oude Westen as it is now. Essays by architects and critics — Tim Verlaan, Lidwine Spoormans, Florian Urban and Endry van Velzen — critically reassess the period from the perspective of today.

The exhibition runs from 21 November to 22 December and is open Thursday to Sunday, from 1 to 6 PM, at OMI on Schietbaanstraat 21, outdoors on Rijnhoutplein, and in the Hoboken building on the square. Throughout this period, the Oude Westen Action Group (Gaffelstraat 1) is presenting portraits and stories of local residents, from Monday to Friday, 9 AM to 5 PM.

Within the framework of West Side Stories, OMI is organizing a series of lectures, debates and film screenings at Leeszaal West. The first in the series is the presentation of the book Stadsvernieuwing in Rotterdam during the exhibition opening. In this new book from nai010 Publishers, Ben Maandag chronicles developments in five urban renewal districts, examining their significance for today’s Rotterdam.

Avonden tijdens | Evenings during

West Side Stories

Strijd om de Stad
wo 11 december 20:00 | Leeszaal Rotterdam West

Over de stadsvernieuwing in het Oude Westen bestaat fascinerend beeldmateriaal, boordevol historische beelden, de ‘akties’ en idealistische bewoners. Deze avond laten we een selectie zien met filmfragmenten uit de jaren ‘70. Aansluitend gaan we in discussie over de toekomst van het Oude Westen met een aantal actieve buurtbewoners met hun unieke verhalen en initiatieven. 

De teloorgang van de oude stadswijken en de wijze waarop hier door bewoners, politici en architecten op werd gereageerd is vastgelegd in documentaires en films. De makers plaatsen de stadsvernieuwing in een breder kader van stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze laten de bewoners zien, de besluitvorming en bovenal de idealen die door documentairemakers ook van commentaar worden voorzien. Aan de hand van historisch filmmateriaal wordt gesproken over de rol van bewoners in de wijk als het gaat om de ontwikkeling ervan. Aansluitend is er een discussie met bewoners die nu aan bijzondere buurtinitiatieven werken, zoals Marja Brand (Tuin de Bajonet), Kris de Leeuw (Tandoor16) en Joke van der Zwaard (Leeszaal West).

Urban Renewal Revisited 
do 12 december 20.00 | Leeszaal Rotterdam West

Architects and critics talk about their analysis of the urban renewal in the Oude Westen neighbourhood; the design, the use of public space and the social change. Lidwine Spoormans (TU Delft), Endry van Velzen (De Nijl architecten) and Tim Verlaan (UvA) wrote an article about the historical and contemporary meaning of the ‘stadsvernieuwing’. Roxane van Hoof (Studio Verter) and Charlie Koolhaas explored the neighbourhood by mapping the architecture and street life. Jurian Voets graduated with a proposal – Intense Stad – for the neighbourhood, including a revision of the urban renewal. Under the moderation of JaapJan Berg, they will discuss their statements on the future of the Oude Westen.

Streetwise
wo 18 december 20.00 | Leeszaal Rotterdam West

Wat is de betekenis van de straat als sociale ruimte? Tijdens deze avond gaan we dieper in op de beroemdste straten van het Oude Westen: de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade. Straten die de unieke wereld van Rotterdam en haar bewoners vertegenwoordigen. We kijken naar de toekomst van de stadsstraat en de levendige discussies hierover. Ook wordt de film ‘A Trip down the Memory Block’ van Victor D. Ponten vertoond.

Wandelingen tijdens 

West Side Stories

Hoodwalk Oude Westen met Adison dos Reis
woe 18 december 18:30 – 19:45 | Start: OMI, Schietbaanstraat 21

Voorafgaand aan die avond Streetwise kun je mee met een hoodwalk van Adison dos Reis door het Oude Westen! Een unieke ervaring waarbij je luistert naar tracks van zijn aankomende muziektape ‘Volwassen mannen raps’ en artiesten die hem hebben geïnspireerd, terwijl je door de wijk loopt langs zijn speciale plekken.

Walk through Oude Westen
Sunday 22 December, 13.00 | Start: Rijnhoutplein 

Sunday stroll through Oude Westen neighbourhood at the last day of West Side Stories. A tour that leads you along different urban renewal projects and the hidden ‘rooms’ of the neighbourhood. The tour starts at the Rijnhoutplein and ends with a visit of the exhibition at OMI.

News

  • Dec062019

    Anders Wonen

  • Nov262019

    Opening West Side Stories

  • Aug262019

    Florian Urban about Urban Renewal